• Home
 • Contractonderhandeling

Contractonderhandeling

Onderhandelen over een contract?

Bron: Workshop ‘Almost hired, now what?’ d.d. 17.6.2019 van de UM Career Services.

Zodra je de sollicitatie- en selectieprocedure met goed resultaat hebt doorlopen, heb je de werkgever ervan overtuigd dat jij de beste kandidaat bent voor de baan. Soms staat je salaris vast, soms niet. Soms valt er nog een en ander te bedingen, soms niet. Hier volgt een overzicht van de mogelijkheden die je hebt nadat je een baan hebt aangeboden gekregen en geaccepteerd (en voordat je het contract hebt getekend). Vaak heb je dan een tweede gesprek waarin je je salaris bespreekt, de overige arbeidsvoorwaaren en nog eens precies de taken doorloopt die de functie omvat. Dit gesprek gaat vaak samen met iemand van human resources (HR)/human resource management (HRM) en de direct leidinggevende. In kleinere bedrijven kan het ook (alleen) met de eigenaar van het bedrijf zijn of bijvoorbeeld met de leider van de onderzoeksgroep.

Heb je onderhandelruimte?

Als je een felbegeerde plek met erg veel sollicitanten hebt bemachtigd, heb je uiteraard minder onderhandelruimte dan wanneer je doorgaans minder begeerde positie aanneemt, maar hoe dan ook is het goed te weten waar je naar kunt vragen. Mogelijk zou je toch het een of ander kunnen aanpassen naar jouw wensen. Lees even verder.

Voor ziekenhuizen en andere grote instanties is er meestal een CAO opgesteld, een Collectieve ArbeidsOvereenkomst. Een CAO is een set van afspraken tussen vakbonden/werknemersorganisaties en werkgevers(organisaties) en betreft het salaris en andere arbeidsvoorwaarden. De regelingen in een CAO is altijd beter dan de minimale eisen die de wet aan de werkomstandigheden stelt, nooit slechter. Het salaris in een CAO is ingedeeld naar een functie-schaal (kolommen) en naar een ervaringsschaal (rijen) (zie Tabel 1). Per functie wordt in de CAO beschreven volgens welke functie-schaal deze wordt gesalarieerd.

Tabel 1. Salaristabel voor o.a. promovendi in de CAO Nederlandse Universiteiten 2017-2019. (Promoveren is geen vetpot…).

Daarnaast liggen in een CAO afspraken vast over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden1.

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn:

 • Salaris
 • Arbeidsduur
 • Werktijden
 • Vakantiedagen

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:

 • Proeftijd
  NB: tijdens je proeftijd heb je geen opzegtermijn, je kunt dus letterlijk direct stoppen (of ontslagen worden, dat is dan de keerzijde).
 • Opzegtermijn
 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding
 • Auto, fiets, laptops, telefoon van de zaak
  NB: een leaseauto in Nederland wordt bij je brutosalaris opgeteld, dat kan dus nadelig voor je uitpakken als je daardoor in een hogere belastingcategorie valt.
 • Werken vanuit huis
 • Verlofdagen
 • Bonus, aandelen, dertiende maand, winstdeling
 • Kinderopvang
 • Overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag
 • Sabbatical
 • Scholing en studiefaciliteiten
 • Ziektekostenverzekering
 • Sportabonnement
 • Maaltijdvergoedingen
 • Verhuisvergoeding

Waar kun je wel over onderhandelen?

In een CAO word je ingedeeld op basis van ervaring. Onder ervaring valt niet per se alleen werk als ‘arts’ of ‘onderzoeker’, je kunt proberen om eerdere stages, extra coschappen, relevante (studenten)bijbanen, vrijwilligerswerk, projecten die je hebt gedaan, een honours programma en dergelijke aan te leveren als ervaring. Kom je met alle tijd die je hierin hebt gestoken op één jaar ervaring uit? Dan zou je in de CAO een rijtje kunnen opschuiven. De recruiter zal je altijd op 0 jaar ervaring willen stoelen om het bedrijf geld te besparen.

Mocht er geen CAO bestaan, dan heb je meer onderhandelruimte. Je kunt je dan oriënteren op de markt en uitzoeken welke range er is qua salaris voor deze functie met jouw aantal jaren ervaring. Stel, je weet dat de positie die je ambieert normaliter tussen de 50.000 en 70.000 per jaar oplevert, dan kun je beargumenteren waarom jij vindt dat jij 70.000 zou moeten verdienen, bijvoorbeeld op basis van je extra ervaring of je (demonstreerbare) talent voor deze functie. Niet geschoten is altijd mis.

Wat betreft secundaire arbeidsvoorwaarden zou je kunnen onderhandelen over bijvoorbeeld je werktijden of aanvullende beloningen. Stel, je hebt een ziek familielid om voor te zorgen en daar wil je graag één dag per week naartoe, dan kun je misschien regelen dat je 4 dagen langer werkt en de 5e vrij hebt. Of je hebt een reden om graag vanuit huis te werken, wellicht kun je dat dan overeenkomen. Of je weet dat er reiskostenvergoeding bestaat, maar je bent een sportieveling en komt op de fiets, wellicht kun je vragen of de reiskostenvergoeding voor jou omgezet kan worden in een onderhoudsbeurt voor je fiets. Het gaat erom dat je de voorgestelde voorwaarden doorleest (de CAO of de voorwaarden van het bedrijf waar je gaat werken) en kijkt of je er iets uit kunt halen. Uiteraard is onderhandelen een optie en nooit verplicht. J

Werktijden, moet ik me aan mijn 40-uurs contract houden?

Artsen werken vaak langer door dan hun 40 uren die ervoor staan. Deze vraag is door AsKlepiOs letterlijk gesteld aan de UM career services, welke antwoordden dat hier helaas geen mogelijkheden zijn. De werkgever is niet verplicht om overuren uit te betalen. Men mag er namelijk normaliter vanuit gaan dat men het werk in de uren die ervoor staan, afkrijgt. Is dat niet zo, dan is dat óf een gebrek aan ervaring/scholing van de werknemer, óf een structureel probleem in de sector. Men kan het helaas beide kanten op redeneren.

Wat als ik niet in Nederland wil/ga werken? Dan nog tips?

Duitsland, België en Denemarken komen volgens de UM Career Services goed overeen qua wet- en regelgeving met Nederland. Overige Europese en niet-Europese landen komen minder goed overeen. Om te weten wat per land (en per branche per land) relevante zaken zijn, zoals de banenmarkt, het gemiddelde salaris per sector, belastingen, pensioen, ouderschapsverlof, zorgverzekering, living costs en dergelijke, kun je via Studentportal gratis gebruik maken van nuttige websites zoals de Wage Indicator. Ga daarvoor naar Student Portal à My Employability à Labour market information à Online Career Links.

Regel daarnaast altijd ruim van te voren in het land waar je naartoe gaat een huis, een bankrekening, een equivalent van een BSN-nummer en een

Referenties:

 1. Hellow Law. Arbeidsvoorwaarden. [Internet] 2019. Geraadpleegd 19.6.2019. Beschikbaar via: https://nl.hellolaw.com/werk-arbeidsrecht/arbeidsvoorwaarden
 2. VSNU. CAO Nederlandse Universiteiten – 1 juli 2017 t/m 31 december 2019. 30 juni 2018. Geraadpleegd 19.6.2019. Beschikbaar via: http://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO/CAO%20NU%201%20juli%202017%20-%2031%20dec%202019.pdf

‘Disclaimer: Gebruik de door ons beschreven informatie als richtlijnen om zelf verdere informatie in te winnen. AsKlepiOs is niet aansprakelijk voor de correctheid of actualiteit van de informatie op onze website of de gevolgen die daaruit voortvloeien. Blijf kritisch.’