• Home
  • Over ons
  • Bestuur 2022-2023

Bestuur 2022-2023

Voorzitter

Naam: Daniek Slegers
Fase: 2
Cohort: 2021
Rol: De voorzitter draagt zorg voor het welzijn en welvaart van de vereniging en haar leden. Hij is op de hoogte van alle zaken omtrent AsKlepiOs middels de aansturende dan wel begeleidende functie.

Vicevoorzitter

Naam: Merel Demmink
Fase: 1
Cohort: 2022
Rol: De vicevoorzitter is de rechterhand van de voorzitter, in diens afwezigheid fungeert zij als voorzitter. Merel is ook lid van de Activiteiten Commissie.

Secretaris

Naam: Janneke Bastings
Fase: 2
Cohort: 2021
Rol: De secretaris is verantwoordelijk voor alle communicatiekanalen binnen de verenging. Zij draagt zorg voor de nieuwsbrief, mail verkeer, Studystore en boekverkoop.


Penningmeester

Naam: Lotte Schmidt
Fase: 2
Cohort: 2021
Rol: De penningmeester is verantwoordelijke voor alle geldzaken binnen AsKlepiOs. Binnen haar takenpakket valt de begroting, betalingen, contact met de hoofdsponsor ABN-AMRO. Verder verzorgt Lotte de social media.

Algemeen Bestuurslid

Naam: Momo Wijngaarde
Fase: 1
Cohort: 2022
Rol: Als algemeen bestuurslid heb je de ruimte voor eigen projecten en kan je bovendien ook bij een commissie zitten om zo een brugfunctie in te nemen. Momo is ook lid van de Educatie Commissie.

Is een bestuursfunctie iets voor jou? Dat horen wij graag, het nemen van initiatie wordt zeer gewaardeerd! Contacteer ons