• Home
 • Verzekeringen als arts

Verzekeringen als arts

Verzekeringen als arts:

Als arts is het goed om in ieder geval de volgende verzekeringen te hebben:

 • Particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA): Deze beschermt je tegen kosten die ontstaan omdat je iemand anders schade berokkkent, op al dan niet medische wijze. Indien je een auto hebt, heb je deze verzekering zeer waarschijnlijk al afgesloten.
  • Deze verzekering dekt ook kosten die je maakt als je bijvoorbeeld iemand op straat zou reanimeren en daarbij iemands rib breekt. Dan val je buiten werktijden en ben je dus niet (/niet per se, kan wel, dus even nagaan) onder de aansprakelijkheidsverzekering van je werkgever. Iemand zou je dus kunnen aanklagen voor het maken van een gebroken rib, de kosten voor het letsel worden hier dan (gedeeltelijk) door gedekt.
  • NB: Als je op straat loopt en iemand heeft je hulp nodig, dan zul je dus hulp moeten verlenen. Je hebt immers de eed afgelegd.
 • Tuchtrechtsbijstandverzekering: Deze beschermt je tegen de kosten die je maakt voor het inhuren van een advocaat e.d. als je ooit voor het tuchtrecht wordt gedaagd.
  • Als aios of anios kan het zijn dat je reeds onder de verzekering valt van het ziekenhuis of de instantie of de opleiding waarbij je in dienst bent. Dit is vaak het geval.
  • Als je als basisarts zelfstandig gaat werken is een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen én beroesprechtsbijstandverzekering te adviseren.
 • Omzetten van andere verzekeringen van een studentenverzekering naar een young professional/niet-studentenverzekering.
  • Studenten krijgen vaak korting op bijv. zorgverzekeringen en sommige studenten zullen nog via hun ouders verzekerd zijn. Kijk in jouw situatie even na of je nog wel gedekt wordt door die verzekering.
  • Controleer ook of je eventueel een inboedelverzekering zou moeten afsluiten om je materiele spullen te verzekeren, mogelijk werd ook dat eerder gedekt door je ouders.

Verzekeringen die eventueel ook van belang kunnen zijn:

 • Levensverzekering. Deze verzekering wordt uitgekeerd bij overlijden en is vaak een noodzaak bij aankoop van een huis om een inkomensaanvulling voor nabestaanden te hebben.
 • Ongevallenverzekering. Deze verzekering wordt uitgekeerd als je arbeidsongeschikt zou worden ten gevolge van een ongeval. Met het geld zou je je bijvoorbeeld kunnen omscholen, mocht je je beroep niet meer kunnen uitoefenen. Dit geldt in principe voor allerlei (arts)beroepen, maar kan voor chirurgen extra van belang zijn.

‘Disclaimer: Gebruik de door ons beschreven informatie als richtlijnen om zelf verdere informatie in te winnen. AsKlepiOs is niet aansprakelijk voor de correctheid of actualiteit van de informatie op onze website of de gevolgen die daaruit voortvloeien. Blijf kritisch.’