• Home
 • BIG-registratie

BIG-registratie

BIG-registratie1-3

Ieder afgestudeerd basisarts die ook als arts wil gaan werken dient zich in te schrijven in het BIG-register om zijn/haar functie te kunnen uitoefenen. Het BIG-register is een taak die voortvloeit uit de wet Beroepen in de Individuele Gezonehidszorg (BIG). Het BIG-register wordt geregeld door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), wat weer onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt. Het doel van het BIG-register is om de bevoegdheid van een zorgverlener (en de rechten en plichten die daarbij komen) duidelijk te registeren. Ga je dus niet werken als arts, dan hoef je je niet in te schrijven. Je mag jezelf dan echter ook geen ‘arts’ noemen (zie verder).

Wat moet je doen:

 • Zodra je je artsdiploma hebt (of het bewijs van afstuderen) kun je via https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren jezelf inschrijven
 • De kosten voor inschrijving zijn €85 per 5 jaar.
 • De registratie door de CIBG mag wettelijk gezien niet langer duren dan 8 weken. Dit is dus een veilige termijn om aan te houden voor het accepteren van een baan, gerekend vanaf de ontvangst van je artsdiploma.
 • Let wel: het duurt ca. 25 werkdagen na inlevering van je akofolio in Fase 4 (indien je geen herkansing hebt van het akofolio) voordat je je artsdiploma ontvangt. Mocht je dus op 1 juli je diploma inleveren, dan heb je je BIG mogelijk pas op 1 oktober. Drie maanden is dus een veilige marge als je denkt in één keer je akofolio te halen. Sommige werkgevers vinden het overigens niet erg als je zonder BIG werkt onder supervisie van iemand anders, je werkt dan als een soort semi-arts. Daarnaast duurt de procedure van de BIG-aanvraag in de praktijk vaak korter dan 8 weken en kan er een aanvraag worden gedaan voor een spoedprocedure, maar uiteraard kan het CIBG ook bij spoedprocedures geen garanties geven voor een kortere verwerkingsduur.

Wat gebeurt er zodra je bent ingeschreven:

Hoe werkt een herregistratie:

 • Een registratieperiode duurt 5 jaar. Hernieuw voor afloop je registratie, je ontvangt hiervoor een oproep, 6 maanden voor het aflopen van je inschrijving. Om te kunnen voldoen aan je herregistratie moet je in 5 jaar minimaal 2.080 uur (ca. 8 uur/week, 5 jaar lang, of: 52 weken elke werkdag 8 uur en 4 jaar niet) als arts hebben gewerkt. Als je de urennorm niet haalt, kun je door scholing toch in aanmerking komen voor herregistratie. 
 • Als je een full-time PhD van 4 jaar doet zonder artsenwerk, kom je waarschijnlijk net niet aan je urennorm. Dan kun je scholing volgen aan de VUmc Academie, zij verzorgen de herregistratiescholing voor basisartsen.
 • Sommige taken binnen wetenschappelijk onderzoek tellen echter wel mee als werkervaring voor de BIG-registratie. De voorwaarden hiervoor kun je vinden in het Beoordelingskader Artsen4. (CTRL+F naar ‘promotieonderzoek’).
 • De eerste BIG-registratieperiode gaat in vanaf het moment van afstuderen, ongeacht na hoeveel tijd je deze aanvraagt. Als je je dus pas na 3 jaar na afstuderen je BIG aanvraagt, heb je nog 2 jaar de tijd om aan de werkervaringsnorm of scholingsnorm te voldoen. Anders zal je 5 jaar na afstuderen alsnog uit het BIG-register worden uitgeschreven.

Wat gebeurt er als je je niet registreert?

 • Als je je niet registreert, is je titel overigens ‘arts niet praktiserend’. Het stukje ‘niet praktiserend’ moet je dan altijd vermelden (of het stukje ‘arts’ weglaten). Feitelijk komt dit overeen met het hebben gevolgd en afgesloten van de opleiding geneeskunde. Uiteraard mag je dan ook geen voorbehouden medische handelen uitvoeren en val je niet onder het tuchtrecht.

Referentielijst:

 1. CIBG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over het BIG-register. [Online] 2019. Geraadpleegd 19.6.2019. Beschikbaar via: https://www.bigregister.nl/over-het-big-register
 2. CIBG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Herregistreren als arts. [Online] 2019. Geraadpleegd 19.6.2019. Beschikbaar via: https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/arts
 3. CIBG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Scholingseis arts. [Online] 2019. Geraadpleegd 19.6.2019. Beschikbaar via: https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/arts/scholingseis
 4. CIBG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beoordelingskader artsen. [Online] 2019. Geraadpleegd 19.6.2019. Beschikbaar via: https://www.bigregister.nl/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-artsen

‘Disclaimer: Gebruik de door ons beschreven informatie als richtlijnen om zelf verdere informatie in te winnen. AsKlepiOs is niet aansprakelijk voor de correctheid of actualiteit van de informatie op onze website of de gevolgen die daaruit voortvloeien. Blijf kritisch.’