• Home
  • Nieuws
  • Promovendus bij de vakgroep Neurologie

Promovendus bij de vakgroep Neurologie

Neurologie - Radboudumc

De School for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) van Maastricht University heeft binnen het Spierziekten Centrum Maastricht UMC+, onderdeel van de afdeling Neurologie, een vacature voor een gedreven en enthousiaste PhD-student met een voltooide master geneeskunde op fulltime basis.

Achtergrond
Dunnevezelneuropathie (DVN) is een perifere neuropathie, die wordt gekenmerkt door pijn en autonome stoornissen. Doordat steeds meer bekend wordt over de pathofysiologische mechanismen die aan de aandoening ten grondslag liggen, kunnen gerichte behandelingen worden ontwikkeld. Voordat de effectiviteit van nieuwe behandelingen in klinische trials kan worden onderzocht, moet duidelijk zijn wat het natuurlijk beloop van DVN is. Daarnaast moeten we weten hoe we het effect het beste kunnen meten. Een landelijk registratiesysteem om gegevens over DVN te verzamelen vormt de basis voor het in kaart brengen van het natuurlijk beloop en voor het ontwikkelen van betrouwbare uitkomstmaten. Aangezien het Spierziekten Centrum Maastricht UMC+ het enige expertisecentrum voor DVN in Nederland is en hier jaarlijks 500 patiënten met de verdenking op DVN vanuit het hele land worden gezien, is dit de ideale locatie om deze studie uit te voeren.

Het onderzoek
Tijdens het project ‘EXPLORE-SFN: EXtensive Patient LOngitudinal data REgistry for Small Fiber Neuropathy’ zal allereerst een web-based registratiesysteem worden ontwikkeld dat toegankelijk is voor zorgverleners. Tegelijkertijd wordt de patiënt gevraagd verschillende vragenlijsten in te vullen over DVN-gerelateerde klachten, het dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en de behandeling, die gekoppeld worden aan het registratiesysteem. Deze vragenlijsten worden jaarlijks herhaald.
Daarnaast zal bij een subgroep van 100 patiënten, die tijdens het project in het DVN expertisecentrum de diagnose DVN krijgen, jaarlijks gedurende drie jaar een aantal diagnostische tests (waaronder een huidbiopt en neurofysiologisch onderzoek) worden herhaald naast de standaard registratie. Op basis van de verkregen gegevens kan het natuurlijk beloop van DVN in kaart worden gebracht en kunnen betrouwbare uitkomstmaten worden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling en uitvoering van het project zal actieve patiëntparticipatie vanuit patiëntenvereniging Spierziekten Nederland zijn.

Werkzaamheden
De kandidaat werkt binnen dit onderzoek zelfstandig en in teamverband. Er is intensief patiëntencontact, waarbij zelfstandig metingen worden uitgevoerd (zoals neurologisch onderzoek, afname huidbiopt). Voor het ontwikkelen van betrouwbare uitkomstmaten zal het Rasch-model worden gebruikt, waarvoor de kandidaat een cursus via de University of Leeds zal volgen. Directe begeleiding zal er zijn voor alle onderdelen. De bevindingen uit het onderzoek worden beschreven in een academisch proefschrift en gepresenteerd op nationale en internationale congressen.

Deadline: 31/07/2022

Contact:

Dr. J.G.J. Hoeijmakers, prof. dr. C.G. Faber, Afdeling Neurologie, Maastricht UMC+,
Telefoon +31 43 387 7059, email j.hoeijmakers@mumc.nlc.faber@mumc.nl.

Of prof. dr. I.S.J. Merkies, Neuroloog, Curaçao Medical Center, Willemstad, Curaçao,
Telefoon +5999 561 4321, email ingemar.merkies@cmc.cw.

Meer informatie over salaris en andere dingen: https://www.academictransfer.com/en/315169/promovendus-bij-de-vakgroep-neurologie-school-for-mental-health-and-neuroscience-faculty-of-health-medicine-and-life-sciences/