• Home
  • Nieuws
  • Vacature bestuursfuncties (o.a. secretaris, algemeen bestuurslid) bij AsKlepiOs

Vacature bestuursfuncties (o.a. secretaris, algemeen bestuurslid) bij AsKlepiOs

In het komende academiejaar komen er twee bestuursfuncties vacant waarvoor wij enthousiaste A-KO’ers zoeken. Heb jij zin om je CV te professionaliseren en/of om eens te ervaren hoe het is om een studievereniging te besturen? Vergader eens met ons mee en kijk of het iets voor je is. Laat ons weten waarin jij wilt groeien, waar je sterke kanten liggen en waarmee jij aan de slag wilt gaan binnen Asklepios. Overigens ook genoeg aanleiding voor aanleidingskaarten in het akofolio op te nemen. 😉

·       Een korte omschrijving van secretaris: De secretaris beheert de algemene email, Facebook, fysieke poststukken en nieuwsbrief van AsKlepiOs en verzorgt de notulen tijdens vergaderingen. Tevens heeft de secretaris contacten zowel intern als extern onder zijn of haar hoede.

·       Een korte omschrijving van algemeen bestuurslid: De inhoud van deze positie staat nog helemaal ter discussie, mogelijks worden interne en externe projecten aan deze functie gekoppeld waarvoor jij primair zorg gaat dragen.

·       Eventuele andere bestuursfuncties zoals (vice)voorzitter, penningmeester staan altijd open ter bespreking, per direct of op de langere termijn. Geef vooral aan waar jou voorkeur naar uit gaat en waarom, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

De bestuursleden besluiten als team hoe AsKlepiOs zich verder ontwikkelt, je bent dus altijd een volwaardig bestuurslid met evenveel zeggenschap als de andere bestuursleden.  Schrijf of spreek Berdel, Wesley of Valéry aan of stuur een email (ako.asklepios@gmail.com) om je vragen te stellen of je interesse kenbaar te maken. Denk qua tijdsinvestering aan ~4 uur per week. Ervaring in het bestuur of als commissielid is overigens niet nodig, motivatie natuurlijk wel! 😉