• Home
  • Enquête burn-out

Enquête burn-out

Beste A-KO student,

De werkdruk voor een A-KO student is hoog, dat weten we allemaal. De afgelopen tijd heeft AsKlepiOs echter signalen opgevangen dat de werkdruk zo hoog is dat sommige studenten zelfs burn-out klachten ervaren. Als studievereniging van de A-KO student vinden wij dat hier iets aan gedaan moet worden. 

Om die reden heeft AsKlepiOs een vragenlijst opgesteld om te inventariseren hoe groot het probleem is en of er iets mee moet gebeuren. Om jullie antwoorden wetenschappelijk te kunnen kwantificeren, is deze vragenlijst gebaseerd op de Burn-out Assessment Tool (BAT) die in 2019 in de literatuur is verschenen. De cijfers zullen gepresenteerd worden aan de opleidingscommissie die heeft aangegeven met de resultaten aan de slag te gaan om het onderwijs te verbeteren. 

Hoop jij ook dat de fases na jou een lichtere werkdruk tegemoetkomt? Vul dan vooral deze vragenlijst in, ook als jij geen klachten ervaart of de werkdruk niet te hoog vindt! Invullen van de vragenlijst is geheel vrijwillig en anoniem.

4 dimensies vormen de kernsymptomen van burn-out: 

  1. Uitputting (fysiek en mentaal)
  2. Mentale distantie (mentaal en fysiek terugtrekken van anderen)
  3. Emotionele ontregeling (lage tolerantiegrens) 
  4. Cognitieve ontregeling (geheugen-/aandachts-/concentratieproblemen) 

Om die reden staan hieronder een aantal vragen hierover die beantwoord kunnen worden met de schaal: Nooit-Soms-Regelmatig-Vaak-Altijd. Uiteindelijk kunnen we hiermee bepalen wat het risico is op een burn-out. Alle onderstaande vragen hebben betrekking op je studie, of je nou nog in de studiefase (Fase 1 en 2) of al aan je coschappen bent begonnen (Fase 3 en 4).


Let op: deze vragen beslaan de hele A-KO loopbaan, dus vanaf het begin van Fase 1 tot nu!

Maak jij je zorgen over je gezondheid en wil je je eigen score berekenen? Per vraag kunnen er 1 tot 5 punten gescoord worden (1. Nooit – 5. Altijd). Je totale score wordt gedeeld door 22 en kan vergeleken worden met de volgende waardes:

Geen risico op burn-out: 1 – 2,58

Risico op burn-out: 2,59 – 3,01

Zeer hoog risico op burn-out: 3,02 – 5

Bronnen: 

Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Handleiding Burnout Assessment Tool (BAT). KU Leuven, België: Intern rapport.

Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Gebruikshandleiding Burnout Assessment Tool (BAT). KU Leuven, België: Intern rapport.